26 Cdo 5039/2015

01. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3
  • OSŘ - § 218 písm. b)

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v exekuční věci oprávněného Zemědělského družstva Dubicko, se sídlem v Dubicku, Družstevní 5, IČO 00150096, zastoupeného Mgr. Janem Drapáčem, advokátem se sídlem v Zábřehu, náměstí Osvobození 255/28, proti povinnému S. M., pro pohledávku 15.600 Kč, vedené u Mgr. Marcela Kubise, soudního exekutora Exekutorského úřadu Šumperk, se sídlem v Šumperku, Masarykovo nám. 44/4, pod sp. zn. 139 EX 00869/14, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 27. června 2014, č. j. 40 Co 362/2014-032, takto:Dovolání se odmítá.


S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Povinný napadl včasným dovoláním usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 27. 6. 2014, č. j. 40 Co 362/2014-032, kterým odvolací soud změnil usnesení soudního exekutora Mgr. Marcela Kubise ze dne 15. 4. 2014, č. j. 139 EX 00869/14-028 tak, že se podání povinného ze dne 24. 2. 2014 ve znění podání ze dne 28. 2. 2014, 7. 3. 2014, 28. 3. 2014 a ze dne 10. 4. 2014 neodmítá.

Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první a § 218 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, odmítl, neboť povinný není k podání dovolání oprávněn (subjektivně legitimován), protože napadeným rozhodnutím bylo dovolateli plně vyhověno a nevznikla mu ani jiná újma, kterou by bylo možné odčinit zrušením rozhodnutí odvolacího soudu, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. března 2016


JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 3. 2016, sp. zn. 26 Cdo 5039/2015, ECLI:CZ:NS:2016:26.CDO.5039.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies