25 Cdo 514/2016

25. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 238 odst. 1 písm. c)

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobců a) P. D., b) J. D., c) Ing. Z. Š., d) JUDr. Z. Š., e) I. R., f) M. R., g) Ing. arch. J. F., h) Ing. D. K., Ph.D. a i) V. Š., všech zastoupených Mgr. Filipem Slavíkem, advokátem se sídlem v Brně, Ptašínského 307/4, proti žalované TAKEOVER s. r. o., se sídlem v Brně, Staré náměstí 225/27a, IČO 25550977, zastoupené Mgr. Ing. Antonínem Továrkem, advokátem se sídlem v Brně, třída Kpt. Jaroše 1844/28, o náhradu škody, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 55 C 17/2012, o dovolání žalobců c) a d) proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 25. 2. 2015, č. j. 44 Co 331/2013-151, takto:


I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):Přípustnost dovolání žalobců c) a d) proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 25. 2. 2015, č. j. 44 Co 331/2013-151, je vyloučena ustanovením § 238 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč. V dané věci se přitom neuplatní zákonná výjimka vztahu ze spotřebitelské smlouvy, protože žalobci bytovou jednotku, od jejíchž tvrzených vad odvozují svůj nárok na náhradu škody, nenabyli od žalované, ale od S. L.; mezi dovolateli a žalovanou tudíž nevznikl žádný smluvní vztah, tím méně pak spotřebitelské povahy.

Nejvyšší soud proto dovolání žalobců c) a d) podle § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. února 2016

JUDr. Petr Vojtek


předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2016, sp. zn. 25 Cdo 514/2016, ECLI:CZ:NS:2016:25.CDO.514.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies