23 Cdo 2842/2015

03. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., ve věci žalobkyně GHS Trade pharm s. r. o., se sídlem Pardubicích, Arnošta z Pardubic 2608, PSČ 530 02, identifikační číslo osoby 27553507, zastoupené Mgr. Milanem Holečkem, advokátem se sídlem v Praze 9, Českomoravská 1a, PSČ 190 00, proti žalovaným 1) PHARMEDICA TRADE s. r. o., se sídlem v Praze 10, náměstí Přátelství 1518/2, PSČ 102 00, identifikační číslo osoby 24128767, a 2) D. B., o určení majitele patentu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 15 Cm 25/2012, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. prosince 2014, č. j. 3 Cmo 494/2013-282, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í

(§ 243f odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dále jen „o. s. ř.“):


Žalobkyně podala proti usnesení Vrchního soudu označenému v záhlaví dovolání, které podáním ze dne 15. února 2016, doručeným dovolacímu soudu dne 15. února 2016, vazal zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil.Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.V Brně dne 3. března 2016


JUDr. Kateřina H o r n o ch o v á
předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 3. 2016, sp. zn. 23 Cdo 2842/2015, ECLI:CZ:NS:2016:23.CDO.2842.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies