21 Nd 48/2016

09. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v právní věci žalobkyně Generali Pojišťovny a.s. se sídlem v Praze 2, Bělehradská č. 132, IČO 61859869, zastoupené Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem se sídlem v Praze 5, Na královně č. 862, proti žalovanému M. S., o 1.314,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 15 C 1/2014, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 15 C 1/2014 projedná a rozhodne Okresní soud v Chebu.

Odůvodnění:


Žalobkyně podala dne 5.12.2013 u Okresního soudu v Chebu návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, kterým se domáhala po žalovaném zaplacení 1.314,- Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Chebu usnesením ze dne 29.7.2015 č.j. 15 C 1/2014-36 vyslovil svou místní nepříslušnost, neboť "k době zahájení řízení není znám obecný soud žalovaného a místně příslušný soud nelze určit ani podle jiných zákonem stanovených předpokladů", a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu České republiky, aby určil, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Z obsahu spisu vyplývá, že věc patří do pravomoci českých soudů, avšak není známo, kde by měl žalovaný v době zahájení řízení (ke dni 5.12.2013) bydliště ve smyslu ustanovení § 85 odst. 1 o.s.ř. (tj. místo, kde se naposledy zdržoval s úmyslem zdržovat se tam trvale), ani kde se skutečně zdržoval. Od 26.1.2005 je žalovaný hlášen k trvalému pobytu.

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem v Chebu (§ 105 odst. 2 o.s.ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Chebu, u něhož bylo řízení zahájeno a v jehož obvodu je žalovaný hlášen k trvalému pobytu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. března 2016JUDr. Ljubomír Drápal

předseda senátu
Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 3. 2016, sp. zn. 21 Nd 48/2016, ECLI:CZ:NS:2016:21.ND.48.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies