30 Cdo 4812/2015

09. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou v právní věci žalobkyně G. V., zastoupené JUDr. Michaelou Šubrtovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Dlouhá 16, proti žalované Uniland s. r. o., se sídlem v Praze 3, Chlumova 260/23, identifikační číslo osoby 241 46 986, zastoupené Mgr. Pavlem Říčkou, advokátem se sídlem v Praze 10, Litevská 8/1174, o určení vlastnického práva, vedené u Okresního soudu Praha východ pod sp. zn. 5 C 322/2014, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 22. července 2015, č. j. 29 Co 302/2015-71, takto:


I. Dovolání žalobkyně se odmítá.
II.Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

/>
Dovolání žalobkyně (dále již „dovolatelka“) proti v záhlaví označenému usnesení Krajského soudu v Praze (dále již „odvolací soud“) neobsahuje všechny zákonné náležitosti ve smyslu § 241a odst. 2 o. s. ř., neboť dovolatelka v něm nevymezila, v čem spatřuje splnění předpokladů jeho přípustnosti, což je nezbytnou podmínkou jeho projednatelnosti. Dovolání musí být formulováno tak, aby z něj bylo patrné, které z hledisek vyjmenovaných v § 237 o. s. ř. má dovolatel za splněné, když pouhá právní polemika s odvolacím soudem nenaplňuje zákonem stanovené vymezení předpokladu přípustnosti. Ani uvedení (jako se tomu stalo v tomto případě), že „dovolání je přípustné z toho důvodu, že posuzovaná věc by měla být dovolacím soudem vyřešena jinak“, aniž by dovolatelka takovou právní otázku formulovala, vymezila její dosavadní řešení v rozhodovací praxi dovolacího soudu a alespoň stručně uvedla, pro jaké důvody by měla být tato otázka dovolacím soudem posouzena jinak, podmínku právně relevantního vymezení předpokladu přípustnosti dovolání podle § 237 o. s. ř. nesplňuje. Jelikož dovolání postrádá obligatorní náležitost (vymezení předpokladu přípustnosti dovolání) a uvedený nedostatek nebyl v průběhu dovolací lhůty odstraněn (§ 241b odst. 3 o. s. ř.) trpí dovolání vadou, pro kterou nelze v dovolacím řízení pokračovat a dovolání věcně projednat.

Nejvyšší soud proto dovolání (předsedou senátu podle § 243f odst. 2 o. s. ř.) podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 9. března 2016

JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 3. 2016, sp. zn. 30 Cdo 4812/2015, ECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.4812.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies