21 Cdo 494/2016

11. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241c odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem v právní věci žalobce Ing. M. B., zastoupeného JUDr. Tomášem Mikulíkem Hamelem, Ph.D., advokátem se sídlem ve Frýdku - Místku, Pod Štandlem č. 2218, proti žalované PTD spol. s r.o. se sídlem v Ostravě, 1. máje č. 481/16, IČO 49610759, zastoupené JUDr. Radimem Kubicou, MBA, advokátem se sídlem ve Frýdku - Místku, Ó. Lysohorského č. 702, o určení, že věc není zatížena zástavním právem, vedené u Okresního soudu v Karviné - pobočky v Havířově pod sp. zn. 110 C 208/2014, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. září 2015 č. j. 57 Co 377/2015-111, takto:

I. Dovolání žalované se odmítá.
II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Tomáše Mikulíka Hameleho, Ph.D., advokáta se sídlem ve Frýdku-Místku, Pod Štandlem č. 2218.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Nejvyšší soud České republiky dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.9.2015 č.j. 57 Co 377/2015-111 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť jednak neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.) [srov. též právní názor vyslovený v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.9.2013 sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, které bylo uveřejněno pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2014, usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.8.2013 sp. zn. 29 Cdo 2488/2013, popř. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.8.2013 sp. zn. 29 NSČR 55/2013, které bylo uveřejněno pod č. 116 v časopise Soudní judikatura, roč. 2014], jednak v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. (vznáší-li dovolatelka výhrady proti správnosti skutkových zjištění a proti hodnocení důkazů), a v dovolacím řízení nelze pro tyto nedostatky pokračovat. Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 11. března 2016
JUDr. Ljubomír Drápal
předseda senátu
Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 3. 2016, sp. zn. 21 Cdo 494/2016, ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO.494.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies