21 Cdo 131/2016

11. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • SoudP - § 9 odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem v právní věci žalobce S. M., proti žalovaným 1) "Okresnímu soudu v Šumperku" se sídlem v Šumperku, M. R. Štefánika č. 784/12, 2) "Okresnímu státnímu zastupitelství v Šumperku" se sídlem v Šumperku, M. R. Štefánika č. 412/12b, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 17 C 298/2007, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 25. června 2013 č.j. 12 Co 320/2013-165, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Žalobce podal dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 25.6.2013 č.j. 12 Co 320/2013-165. Podáním dovolání žalobci vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 2.000,- Kč. I když žádal o osvobození od soudních poplatků, byl povinen jej uhradit, neboť u žalobce nejsou – vzhledem k tomu, že jde o zřejmě bezúspěšné a svévolné uplatňování práva - splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst.1 o.s.ř.

Žalobce dosud nezaplatil soudní poplatek z dovolání, a to ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Okresního soudu v Šumperku ze dne 13.11.2015 č.j. 17 C 298/2007-254.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci ze dne 25.6.2013 č.j. 12 Co 320/2013-165 podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 11. března 2016
JUDr. Ljubomír Drápal

předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 3. 2016, sp. zn. 21 Cdo 131/2016, ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO.131.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies