26 Cdo 1038/2015

24. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 237 odst. 1
  • OSŘ - § 243b odst. 5
  • OSŘ - § 218 písm. c)

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Miroslava Feráka v exekuční věci oprávněné PRAFIS a. s., se sídlem v Praze 1, Spálená 96/27, IČO 25118986, zastoupené JUDr. Monikou Kotíkovou, advokátkou se sídlem v Praze 4, Zelený pruh 95/97, proti povinnému I. C., O., pro 55.294 Kč s příslušenstvím, prodejem nemovitosti, vedené u soudního exekutora JUDr. Iva Luhana, Exekutorský úřad Praha 1, pod sp. zn. 099 EX 2848/06, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. února 2011, č. j. 16 Co 44/2011-27, takto:Dovolání se odmítá.


O d ů v o d n ě n í :


Napadeným usnesením odvolací soud potvrdil usnesení soudního exekutora JUDr. Iva Luhana, Exekutorský úřad Praha 1, ze dne 3. 12. 2010, č. j. 099 EX 2848/06-12, kterým rozhodl podle § 336a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2012, dále jen „o. s. ř.” (čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb.), o ceně tam specifikovaných nemovitostí, právech a závadách spojených s nemovitostmi, závadách, které prodejem v dražbě nezaniknou, a o výsledné ceně nemovitostí.Dovolání není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř., neboť usnesení, jímž byla určena cena nemovitostí a cena závad spojených s nemovitostmi podle § 336a odst. 1, 2 o. s. ř., není rozhodnutím ve věci samé (k pojmu „věc sama“ srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 12. 1997, sp. zn. 2 Cdon 774/97, uveřejněné pod číslem 61/98 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). A protože rozhodnutí o ceně nemovitostí podle § 336a o. s. ř. není v taxativním výčtu § 238, § 238a a § 239 o. s. ř. uvedeno, není dovolání přípustné ani podle těchto ustanovení (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2006, sp. zn. 20 Cdo 2475/2005, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 8. 2012, sp. zn. 20 Cdo 1965/2012).

Nejvyšší soud proto dovolání povinného podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl, aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení dovolatele (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 24. března 2016

JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu
Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 2016, sp. zn. 26 Cdo 1038/2015, ECLI:CZ:NS:2016:26.CDO.1038.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies