21 Cdo 4542/2015

16. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 50d

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobkyně A. D., zastoupené Mgr. Karlem Belatkou, advokátem se sídlem v Jihlavě, Žižkova č. 1934/12, proti žalovaným 1) S. O., zastoupenému Mgr. Adamem Kopeckým, LL.M., advokátem se sídlem v Praze 1, Národní č. 58/32, a 2) nezletilému R. D., zastoupenému Městem Jihlava, se sídlem Magistrátu města Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, jako opatrovníkem, o určení otcovství a úpravu poměrů, o návrhu žalovaného 1) na prominutí zmeškání lhůty a vyslovení neúčinnosti doručení, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 5 C 437/2009, o dovolání žalovaného 1) proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě ze dne 23. června 2015, č. j. 54 Co 679,680/2014-402, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. />

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Dovolání žalovaného 1) proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě ze dne 23. 6. 2015, č. j. 54 Co 679,680/2014-402, není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 9. 2015, sp. zn. 21 Cdo 30/2015) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak. Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalovaného 1) podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 16. března 2016


JUDr. Lubomír P t á č e k, Ph.D.

předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2016, sp. zn. 21 Cdo 4542/2015, ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO.4542.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies