21 Cdo 237/2016

15. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • SoudP - § 4 odst. 1 písm. c)
  • SoudP - § 9 odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobce R. P., o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 30. října 2012 č. j. 69 Co 447/2012-24, vedené u Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci pod sp. zn. 69 Co 447/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. září 2015 č. j. 1 Co 123/2015-126, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):Žalobce podal dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 9. 2015 č. j. 1 Co 123/2015-126. Podáním dovolání mu vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 2 000 Kč.

Protože dovolatel, u něhož nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., neboť jednak to neodůvodňují jeho poměry, které byly řádně a úplně zjištěny v dosavadním řízení, a jednak u něj jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva, dosud nezaplatil soudní poplatek za dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 9. 2. 2016 č. j. 21 Cdo 237/2016-137, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 9. 2015 č. j. 1 Co 123/2015-126 podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. března 2016JUDr. Jiří Doležílek
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 3. 2016, sp. zn. 21 Cdo 237/2016, ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO.237.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies