33 Cdo 567/2016

07. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241
  • OSŘ - § 241b odst. 2
  • OSŘ - § 104 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobce města Kašperské Hory proti žalované H. H., o žalobě na obnovu řízení, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 5 C 90/99, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 10. 7. 2015, č.j. 15 Co 389/2015-408, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :


V záhlaví označeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení ze dne 15. 6. 2015, č.j. 5 C 90/99-394, kterým Okresní soud v Táboře nepřiznal žalované osvobození od soudních poplatků a zamítl její návrh na ustanovení zástupce pro řízení o žalobě na obnovu řízení. Podle soudů obou stupňů není pochyb o tom, že žalobu z 12. 3. 2015, jíž se domáhala povolení obnovy řízení, podala žalovaná zjevně opožděně, tj. po uplynutí tříleté objektivní lhůty běžící od právní moci napadeného rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 5. 6. 2003, č.j. 15 Co 278/2003-159 (25. 7. 2003); takové uplatňování práva soudy zhodnotily jako zřejmě bezúspěšné. Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, s nímž spojila žádost o osvobození od soudního poplatku z dovolání a o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Usnesením ze dne 7. 9. 2015, č.j. 5 C 90/99-414, soud prvního stupně nepřiznal žalované osvobození od soudního poplatku z dovolání a nevyhověl jejímu návrhu na ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Usnesení nabylo 30. 9. 2015 právní moci.

Usnesením ze dne 19. 11. 2015, č.j. 5 C 90/99-419, soud prvního stupně žalovanou vyzval, aby si zvolila pro dovolací řízení zástupce z řad advokátů a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Současně ji poučil, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení výzvy (usnesení) předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání.

Žalovaná způsobem nastíněným ve výzvě soudu prvního stupně, která ji byla doručena 24. 11. 2015, nereagovala.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje, a případů uvedených v § 241b odst. 2 o.s.ř. – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o.s.ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 7. 3. 2016JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 3. 2016, sp. zn. 33 Cdo 567/2016, ECLI:CZ:NS:2016:33.CDO.567.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies