20 Cdo 315/2016

01. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 1
  • OSŘ - § 241a odst. 2
  • OSŘ - § 241a odst. 3
  • OSŘ - § 241a odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněného R. G., proti povinnému Mgr. J. O., pro 1 180 000 Kč s příslušenstvím, pro 610 000 Kč s příslušenstvím a pro 270 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 64 EXE 1088/2013, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. října 2015, č. j. 54 Co 360/2015-71, takto:


Dovolání povinného se odmítá.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. října 2015, č. j. 54 Co 360/2015-71, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, odmítl, neboť neobsahuje náležitosti vyžadované ustanovením § 241a odst. 2 o. s. ř.

Konkrétně v dovolání není – způsobem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř.
– vymezen dovolací důvod. Dovolatel uvedl, že dovolání podává z důvodu, který je uveden v ustanovení § 237 o. s. ř., neboť je přesvědčen, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky jak hmotného, tak procesního práva, která dosud nebyla v rozhodovací praxi dovolacího soudu vyřešena. Dovolání však lze podat pouze z důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci, vady řízení a nesprávná skutková zjištění (dovolatelem ve skutečnosti uplatněná) nejsou způsobilým dovolacím důvodem (§ 241a odst. 1 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. března 2016


JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 3. 2016, sp. zn. 20 Cdo 315/2016, ECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.315.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies