20 Cdo 124/2016

01. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Credit One, a. s., se sídlem v Praze 1, V Celnici 1031/4, identifikační číslo osoby 27627721, zastoupené JUDr. Jiřím Vlasákem, advokátem se sídlem v Praze 7, Jankovcova 1518/2, proti povinné J. K., H. L., zastoupené JUDr. Angelici Hrnčířovou, advokátkou se sídlem ve Žďáru nad Sázavou, Dolní 165/1, pro 876 540 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 16 EXE 1398/2013, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně – pobočka v Jihlavě ze dne 24. 11. 2014, č. j. 54 Co 560/2014-129, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:Krajský soud v Brně – pobočka v Jihlavě v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 26. 3. 2014, č. j. 16 EXE 1398/2013-117, kterým Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou zamítl návrh povinné na zastavení exekuce. Proti usnesení odvolacího soudu podala povinná dne 3. 2. 2015 dovolání, které následně podáním ze dne 16. 12. 2015 (č. l. 178) vzala zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 1. března 2016
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.


předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 3. 2016, sp. zn. 20 Cdo 124/2016, ECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.124.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies