20 Cdo 361/2016

01. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241
  • OSŘ - § 241b odst. 2
  • OSŘ - § 104 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné Raiffeisen stavební spořitelny, a. s. se sídlem v Praze 3, Koněvova č. 2747/99, identifikační číslo osoby 49241257, proti povinným 1) M. D., a 2) P. D., oba H., pro 360 291,08 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Martina Růžičky, Exekutorský úřad Zlín, pod sp. zn. 77 EX 9881/11, o dovolání 1) povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. září 2015, sp. zn. 12 Co 514/2014, takto:

Řízení o dovolání 1) povinného se zastavuje.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :


Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání 1) povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. září 2015, sp. zn. 12 Co 514/2014, kterým potvrdil usnesení soudního exekutora JUDr. Martina Růžičky, Exekutorský úřad Zlín, ze dne 9. června 2014, č. j. 77 EX 9881/11-144, o stanovení ceny nemovitých věcí, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“ zastavil, neboť dovolatel i přes výzvu soudního exekutora JUDr. Martina Růžičky, Exekutorský úřad Zlín, ze dne 10. prosince 2015, č. j. 77 EX 9881/11-215, nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.). O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 1. března 2016


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 3. 2016, sp. zn. 20 Cdo 361/2016, ECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.361.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies