20 Cdo 608/2016

01. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241b odst. 2
  • OSŘ - § 104 odst. 2
  • OSŘ - § 241

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné CP Inkaso s. r. o.se sídlem v Praze 4, Hvězdova č. 1716/2b, zastoupené Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem se sídlem v Brně, Antonína Slavíka č. 1313/7, proti povinnému M. T., H. K., pro 46 740,22 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Dalimila Miky, LL.M., Exekutorský úřad Klatovy, pod sp. zn. 120 EX 63380/12, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. října 2015, č. j. 21 Co 386/2015-273, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :


Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. října 2015, č. j. 21 Co 386/2015-273, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.) a na výzvu soudního exekutora JUDr. Dalimila Miky, LL.M., Exekutorský úřad Klatovy, ze dne 12. ledna 2016, č. j. 120 EX 63380/12-294, nepožádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 1. března 2016

JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 3. 2016, sp. zn. 20 Cdo 608/2016, ECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.608.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies