21 Cdo 5376/2015

29. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 1 písm. v)
  • OSŘ - § 241a odst. 2
  • OSŘ - § 241a odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Romanem Fialou v právní věci žalobce S. Š., zastoupeného JUDr. Martinem Jurikem, advokátem se sídlem v Praze 10, Taškentská č. 1415/4, proti žalované J. N., zastoupené JUDr. Jiřím Šídlem, advokátem se sídlem v Horoměřicích, Malá č. 967, o určení dědického práva, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 28 C 204/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. května 2015, č. j. 17 Co 85/2015-303, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 4.900,50 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Jiřího Šídla, advokáta se sídlem v Horoměřicích, Malá č. 967.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28.5.2015, č.j. 17 Co 85/2015-303, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť jednak neobsahuje způsobilé vymezení údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.; k tomu srov. například usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.8.2013, sp. zn. 29 NSCR 55/2013, publikované v časopise Soudní judikatura pod č. 116, ročník 2014; usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 19.11.2015, sp. zn. 29 Cdo 4807/2015, nebo usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 16.5.2013, sp. zn. 26 Cdo 1115/2013), a jednak v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. [napadá-li dovolatel hodnocení důkazů (zejména důkazu znaleckým posudkem) soudy a nesouhlasí-li s jejich skutkovým zjištěním a skutkovými závěry o absenci duševní poruchy u zůstavitele M. Š., zemřelého dne 26.10.2009, ke dni pořízení předmětné závěti sepsané ve formě notářského zápisu dne 9.3.2007, a předestírá-li vlastní (jiné) skutkové závěry a na jejich základě dovozuje vlastní (odlišný) právní názor na věc], a v dovolacím řízení tedy nelze pro uvedené nedostatky pokračovat. V této souvislosti nemůže být důvodná ani námitka porušení práva na spravedlivý proces, neboť právo na spravedlivý proces nelze interpretovat tak, že by znamenalo právo na příznivé rozhodnutí ve věci.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. března 2016
JUDr. Roman Fiala

předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2016, sp. zn. 21 Cdo 5376/2015, ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO.5376.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies