25 Nd 377/2015

09. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobkyně CP Inkaso s.r.o., se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2, IČO: 290 27 241, proti žalovanému 1) T. O. a žalované 2) T. G., o 415 819,74 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 17 C 283/2015, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 17 C 283/2015 projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích.

Odůvodnění:


Okresní soud v Litoměřicích usnesením ze dne 15. 10. 2015, č. j. 17 C 283/2015-38, vyslovil svoji místní nepříslušnosts tím, že bude věc předložena podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu, aby určil, který soud věc projedná a rozhodne. V odůvodnění usnesení uvedl, že žalovaní jsou občané Mongolska, Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky, jim 17. 7. 2014 vydalo povolení k trvalému pobytu na území České republiky na dobu neurčitou, pobyt žalovaných je hlášen na formální adrese, na které se jim nedaří doručovat. Místně a věcně příslušný útvar Policie České republiky neeviduje skutečné bydliště žalovaných, ani je neeviduje Centrální registr obyvatel České republiky.

Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 85 odst. 1 o. s. ř. nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale.

Z obsahu spisu vyplývá, že bydliště žalovaných ke dni podání žaloby, ani jejich současné se nepodařilo zjistit. S přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v § 6 o. s. ř. určil Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř. místně příslušným soudem pro projednání a rozhodnutí uvedené věci Okresní soud v Litoměřicích, u nějž bylo řízení zahájeno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. března 2016JUDr. Marta Škárová

předsedkyně senátu
Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 3. 2016, sp. zn. 25 Nd 377/2015, ECLI:CZ:NS:2016:25.ND.377.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies