21 Cdo 270/2016

16. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • SoudP - § 4 odst. 1 písm. c)
  • OSŘ - § 138 odst. 1
  • SoudP - § 9 odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobce R. P., o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 1. září 2015 č.j. 1 Co 127/2015-128 a č.j. 1 Co 128/2015-131, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp.zn. 8 C 62/2013, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Žalobce podal dovolání proti usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 1. září 2015 č.j. 1 Co 127/2015-128 a č.j. 1 Co 128/2015-131. Podáním dovolání mu vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 2.000 Kč z každého dovolání, tedy celkem 4.000 Kč.
/>U dovolatele nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst.1 o.s.ř., neboť
- to neodůvodňují jeho poměry, které byly řádně a úplně zjištěny v dosavadním řízení
- jde o svévolné uplatňování/bránění práva
- jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování/bránění práva.

Dovolatel však dosud nezaplatil soudní poplatek z dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 9. února 2016 č.j. 21 Cdo 270, 271/2016-144.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobce proti usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 1. září 2015 č.j. 1 Co 127/2015-128 a č.j. 1 Co 128/2015-131 podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. března 2016


JUDr. Zdeněk Novotný

předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2016, sp. zn. 21 Cdo 270/2016, ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO.270.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies