21 Cdo 5636/2015

09. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D. v právní věci žalobce J. S., zastoupeného JUDr. Janem Tryznou, advokátem se sídlem v Praze 2, Botičská č. 4, proti žalovaným 1) E. S. zemřelé dne 7. června 1983, a 2) Ing. J. P. zemřelému dne 22. listopadu 1990, o určení otcovství, o žalobě pro zmatečnost a o obnovu řízení podané žalobcem proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. dubna 1960 č.j. 8 Co 71/60-169 a rozsudku býv. Lidového soudu civilního v Praze ze dne 28. ledna 1960 č.j. 2 C 143/55-61 vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 27 C 234/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. ledna 2015 č.j. 53 Co 417/2014-239, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26.1.2015 č.j. 53 Co 417/2014-239 neobsahuje v rozporu s ustanovením § 241a odst. 2 o.s.ř. údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání [srov. též právní názor vyslovený v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.9.2013 sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, které bylo uveřejněno pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2014, a v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.8.2013 sp. zn. 29 NSČR 55/2013, které bylo uveřejněno pod č. 116 v časopise Soudní judikatura, roč. 2014], a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. března 2016
JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.

pověřený člen senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 3. 2016, sp. zn. 21 Cdo 5636/2015, ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO.5636.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies