30 Nd 400/2015

31. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243b
  • OSŘ - § 164

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem v právní věci žalobce F. K., zastoupeného JUDr. Milanem Hoke, advokátem se sídlem v Benešově, Tyršova 2071, proti žalovanému R. K., o náhradu újmy, vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 14 C 48/2015, o návrhu žalovaného na přikázání věci jinému soudu, takto:

Datum vydání usnesení Nejvyššího soudu České republiky č. j. 30 Nd 400/2015-53, se opravuje z nesprávného „6. ledna 2015“ na správné 6. ledna 2016.“
O d ů v o d n ě n í :


Citované usnesení bylo nesprávně datováno 6. ledna 2015, ačkoliv bylo vydáno dne 6. ledna 2016. Jelikož se jedná o zjevnou chybu v psaní, byla tato chyba v dataci citovaného usnesení postupem podle § 243b a 164 o. s. ř. opravena.Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný./>V Brně dne 31. března 2016


                         
JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2016, sp. zn. 30 Nd 400/2015, ECLI:CZ:NS:2016:30.ND.400.2015.3, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies