25 Cdo 4573/2015

29. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Robertem Waltrem ve věci žalobkyně K. K., zastoupené JUDr. Dominikem Hinerem, advokátem se sídlem Hrob, Duchcovská 247,o nejasné podání, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 14 Nc 4433/2014, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 1. 2015, č. j. 12 Co 567/2014-53, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Žalobkyně podáním ze dne 14. 9. 2015 vzala zpět podání ze dne 8. 3. 2015, jež bylo dle obsahu posouzeno jako dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 1. 2015, č. j. 12 Co 567/2014-53.

Podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud (rozhodující podle § 243f odst. 2 o. s. ř. předsedou senátu) dovolací řízení v dané věci zastavil.

Bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. března 2016


JUDr. Robert Waltrpředseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2016, sp. zn. 25 Cdo 4573/2015, ECLI:CZ:NS:2016:25.CDO.4573.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies