33 Cdo 565/2016

29. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3
  • OSŘ - § 243f odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Ivanou Zlatohlávkovou ve věci žalobkyně M. T., zastoupené JUDr. Žofií Chromcovou, Ph.D., advokátkou se sídlem v Praze 3, Písecká 1968/9, proti žalované D. F., zastoupené Mgr. Michalem Šebánkem, advokátem se sídlem v Praze 5, Matoušova 515/12, o 250.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 16 C 133/2014, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 10. 2015, č. j. 55 Co 297/2015-156, takto:I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í:


Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 14. 10. 2015, č. j. 55 Co 297/2015-156, potvrdil rozsudek ze dne 29. 4. 2015, č. j. 16 C 133/2014-120, jímž Obvodní soud pro Prahu 3 uložil žalované povinnost zaplatit žalobkyni částku 250.000,- Kč se specifikovaným úrokem z prodlení a rozhodl o nákladech řízení. Žalovaná podala proti rozsudku odvolacího soudu dovolání, které podáním (označeným jako „Zpětvzetí dovolání žalované se souhlasem žalobkyně“), došlým soudu dne 21. 3. 2016, vzala zcela zpět.

Nejvyšší soud po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení zastavil (§ 243c odst. 3 věta druhá zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (dále jen „o. s. ř.“).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 29. března 2016JUDr. Ivana Zlatohlávková
předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2016, sp. zn. 33 Cdo 565/2016, ECLI:CZ:NS:2016:33.CDO.565.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies