32 Cdo 455/2016

30. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3
  • OSŘ - § 218a

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobce R. T., podnikatele, se sídlem v Karlových Varech – Drahovicích, Rumunská 156/4, PSČ 360 09, identifikační číslo osoby 18219233, zastoupeného JUDr. Michaelou Kubsovou, advokátkou se sídlem v Karlových Varech, T. G. Masaryka 883/53, PSČ 360 01, proti žalované TRANSFER EUROPE INFORMATION a. s., se sídlem v Karlových Varech, Tyršova 1244/9, PSČ 360 01, identifikační číslo osoby 26177889, zastoupené JUDr. Markem Görgesem, advokátem, se sídlem v Plzni, Žižkova 1737/52, PSČ 301 00, o zaplacení částky 1 000 000 Kč, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 16 C 172/2014, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 9. 9. 2015, č. j. 25 Co 171/2015-115, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradu nákladů dovolacího řízení částku 10 115,60 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jeho advokátky.O d ů v o d n ě n í :


Dovolání žalované proti v záhlaví označenému rozsudku bylo podáno po uplynutí lhůty stanovené v § 240 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), neboť napadený rozsudek byl dovolatelce doručen dne 14. 10. 2015, posledním dnem dvouměsíční lhůty k podání dovolání byl den 14. 12. 2015 (§ 57 odst. 2 o. s. ř.) a dovolání bylo podáno u soudu prvního stupně až dne 15. 12. 2015.

Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243c odst. 3 věty první a § 218a o. s. ř. jako opožděné odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat výkonu rozhodnutí.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně 30. 3. 2016
JUDr. Pavel Příhoda


předseda senátuChcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2016, sp. zn. 32 Cdo 455/2016, ECLI:CZ:NS:2016:32.CDO.455.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies