29 NSCR 60/2016

31. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací), Insolvenční, Insolvenční (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužnice Evy Zeisové, narozené 24. ledna 1963, bytem ve Všelibicích– Rovni, Všelibice ev. č. 4, PSČ 463 48, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem– pobočky v Liberci pod sp. zn. KSLB 76 INS 7579/2015, o insolvenčním návrhu dlužnice spojeném s návrhem na povolení oddlužení, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. prosince 2015, č. j. KSLB 76 INS 7579/2015, 2 VSPH 798/2015-A-10, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í:


V záhlaví označeným rozhodnutím Vrchní soud v Praze k odvolání dlužnice potvrdil usnesení ze dne 30. března 2015, č. j. KSLB 76 INS 7579/2015-A-5, jímž Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci (dále jen „insolvenční soud“) odmítl insolvenční návrh dlužnice pro vady podle § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona). Usnesení odvolacího soudu napadla dlužnice dovoláním (č. l. A-12).

Jelikož při podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů - dále též jen „o. s. ř.“), insolvenční soud ji usnesením ze dne 26. ledna 2016, č. j. KSLB 76 INS 7579/2015-B-13, doručeným dovolatelce zvlášť dne 28. ledna 2016 (srov. doručenku u č. l. B-13), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila do 30 dnů od doručení usnesení.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka neodstranila ve lhůtě určené ve výzvě ani později, přes poučení o následcích nečinnosti. Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 věta před středníkem, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o jejím dovolání zastavil.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 31. března 2016
Mgr. Milan P o l á š e k
předseda senátuChcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2016, sp. zn. 29 NSCR 60/2016, ECLI:CZ:NS:2016:29.NSCR.60.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies