25 Cdo 152/2016

30. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3
  • OSŘ - § 241b odst. 2
  • OSŘ - § 104 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Martou Škárovou v právní věci žalobce J. K., proti žalovanému Mgr. T. P., dříve sídlem v Praze 8, Slancova 1253, o 31 722,60 Kč vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 23 C 24/2011, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu pro Prahu 8 ze dne 20. 6. 2014, č. j. 21 Co 277/2014-78, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 20. 6. 2014, č. j. 21 Co 277/2014-78, bylo potvrzeno usnesení ze dne 25. 2. 2014, č. j. 23 C 24/2011-72, jímž Obvodní soud pro Prahu 8 nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků a zamítl jeho návrh na ustanovení zástupce pro dovolací řízení.Proti tomuto usnesení podal žalobce dovolání, aniž byl zastoupen advokátem (§241 o. s. ř.), a opětovně požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Nejvyšší soud usnesením ze dne 11. 2. 2016, č.j. 25 Cdo 152/2016-98, dovolateli zástupce neustanovil, vyzval jej, aby si zvolil advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, a poučil jej o následcích nesplnění výzvy. Usnesení bylo dovolateli doručeno 10. 3. 2016, avšak nedostatek dovolání spočívající v absenci povinného zastoupení nebyl dosud odstraněn.

Absence povinného zastoupení dovolatele advokátem je nedostatkem podmínky řízení, jež se nepodařilo odstranit, Nejvyšší soud proto řízení v souladu s ust. § 243c odst. 3, § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (ust. § 243f odst. 3, věta druhá o. s. ř.)Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. března 2016

JUDr. Marta Škárová
předsedkyně senátu
Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2016, sp. zn. 25 Cdo 152/2016, ECLI:CZ:NS:2016:25.CDO.152.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies