11 Tcu 20/2016

23. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • 269/1994 Sb. - § 4a odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud projednal dne 23. 3. 2016 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na přijetí rozhodnutí ve věci občana České republiky J. S.,podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení J. S. rozsudkem Obvodního soudu Bautzen ze dne 19. 11. 2013, sp. zn. 41 Ds 510 Js 8501/13, při zahrnutí rozsudku Obvodního soudu Lipsko ze dne 20. 8. 2013, sp. zn. 282 Ds 804 Js 42918/13, kterým byl uznán vinným ze spáchání trestného činu krádeže ve třech případech podle § 242, § 243 I věta 2 č. 3, § 47, § 53, § 54, § 55, § 1 německého tr. zákoníku, za který mu byl uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání 1 (jednoho) roku, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:


Rozsudkem Obvodního soudu Bautzen ze dne 19. 11. 2013, sp. zn. 41 Ds 510 Js 8501/13, který nabyl právní moci dne 27. 11. 2013, při zahrnutí rozsudku Obvodního soudu Lipsko ze dne 20. 8. 2013, sp. zn. 282 Ds 804 Js 42918/13, který nabyl právní moci dne 28. 8. 2013, byl J. S. uznán vinným ze spáchání trestného činu krádeže ve třech případech a odsouzen k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 1 (jednoho) roku.

Podle skutkových zjištění Obvodního soudu Bautzen bylo prokázáno, že J. S. se dopustil trestného činu krádeže, když:

- dne 26. 1. 2013 v obchodním domě Kaufland v B. odcizil jeden nůž, tři zámky na číselnou kombinaci, kosmetiku, jeden časopis, jednu lihovinu, kávu, pivo, šunku a budík v celkové hodnotě 198,65 EUR,

- dne 14. 3. 2013 v obchodním domě Kaufland v H. odcizil kosmetiku, 5 paměťových karet typu SD, pět nožů, čokoládu, dva holící strojky, jeden držák na PAD, dvě videokamery a jedno světlo typu LED v celkové hodnotě 867,18 EUR,

- dne 17. 5. 2013 v obchodním domě Kaufland v Z. odcizil tři páry sportovních bot Reebok, sadu manikúry, dvoje víceúčelové nářadí na jízdní kola, jedno holítko, motorový olej, kuchyňský nůž, dvě magnetické svítilny na grilování, jeden rekordér DVD, dva osvěžovače vzduchu typu Air Freshner, dva osvěžovače vzduchu typu Fish Bone, deset osvěžovačů vzduchu typu „stromeček“ a jednu bonboniéru, to vše v celkové hodnotě 216,91 EUR.

Podle skutkových zjištění uvedených v rozsudku Obvodního soudu Lipsko (jenž byl zahrnut do rozsudku Obvodního soudu Bautzen) bylo rovněž prokázáno, že J. S. se dopustil trestného činu krádeže, když dne 19. 8. 2013 v prodejně E. v M. odcizil jedny kalhoty, boty, tablety a koláč v hodnotě 137,94 EUR.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dopisem pod sp. zn. MSP-107/2015-MOT-T/12 ze dne 26. 2. 2016 Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 2. 3. 2016.

Podle § 4a odst. 3 tohoto zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že odsouzený J. S. je občan České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu EU a odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Závažnost předmětné trestné činnosti spočívá v opakovaných krádežích, kterými byla poškozeným společnostem způsobena škoda nikoli malá, a to ve výši 1420,68 EUR. S tím proto koresponduje druh i výměra uloženého trestu odnětí svobody, který je zcela ve shodě s českou právní úpravou.

Protože jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení J. S. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky, Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. 3. 2016JUDr. Stanislav Rizman


předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 3. 2016, sp. zn. 11 Tcu 20/2016, ECLI:CZ:NS:2016:11.TCU.20.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies