11 Tcu 23/2016

23. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • 269/1994 Sb. - § 4a odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud projednal dne 23. 3. 2016 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na přijetí rozhodnutí ve věci občana České republiky V. K.,podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení V. K. rozsudkem Obvodního soudu Norimberk ze dne 10. 9. 2014, sp. zn. 432 Ds 806 Js 4007/14, při zahrnutí trestních příkazů Obvodního soudu Bamberg ze dne 8. 1. 2014, sp. zn. 22 Cs 1116 Js 15670/13, Obvodního soudu Böblingen ze dne 13. 1. 2014, sp. zn. Cs 101 Js 113397/13, a Obvodního soudu Dippoldiswalde ze dne 13. 2. 2014, sp. zn. 7 Cs 148 Js 60506/13, kterým byl uznán vinným ze spáchání trestného činu krádeže za účelem obživy podle § 242, § 243 I věta 2 č. 3, § 52, § 22, § 23 německého tr. zákoníku, za který mu byl uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání 1 (jednoho) roku a 2 (dvou) měsíců, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:


Rozsudkem Obvodního soudu Norimberk ze dne 10. 9. 2014, sp. zn. 432 Ds 806 Js 4007/14, který nabyl právní moci dne 18. 9. 2014, při zahrnutí trestních příkazů Obvodního soudu Bamberg ze dne 8. 1. 2014, sp. zn. 22 Cs 1116 Js 15670/13, Obvodního soudu Böblingen ze dne 13. 1. 2014, sp. zn. Cs 101 Js 113397/13, a Obvodního soudu Dippoldiswalde ze dne 13. 2. 2014, sp. zn. 7 Cs 148 Js 60506/13, byl V. K. uznán vinným ze spáchání trestného činu krádeže za účelem obživy a odsouzen k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 1 (jednoho) roku a 2 (dvou) měsíců.

Na základě skutkových zjištění bylo prokázáno, že se V. K. dopustil trestné činnosti tím, že:

- dne 30. 1. 2013 v prodejně firmy Marktkauf v N. odcizil jeden pár cviček a pět balení žiletek v celkové hodnotě 154,39 EUR,- dne 13. 12. 2013 v prodejně Real-Markt v B. odcizil dvacet jedna USB flash disků po 16 GB, pět balení holících čepelek Gillette Fusion Power, tři balení holících čepelek Gillette Furion, čtyři balení cigaret Lucky Strike a dvě balení cigaret Marlboro Gold v celkové hodnotě 425,74 EUR,

- dne 29. 11. 2013 v prodejně Real-Markt v B. odcizil za pomoci upravené a k trestnému činu připravené tašky žiletky v celkové hodnotě 411,86 EUR,

- dne 11. 11. 2013 v prodejně Real-Markt v B. vložil do nákupního košíku USB flash disky, cigarety a náplně do inkoustových tiskáren v celkové hodnotě 551,05 EUR, a poté co zaznamenal, že je pozorován prodejním personálem, odstavil košík na pokladní pás a uprchl z prodejny, aniž by v souladu s plánem k trestnému činu zboží vložil do tašky, kterou si s sebou přinesl a která byla vyložena aluminiovou fólií za účelem odstínění zabezpečení proti krádeži.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dopisem pod sp. zn. MSP-102/2015-MOT-T/7 ze dne 25. 2. 2016 Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 2. 3. 2016.

Podle § 4a odst. 3 tohoto zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že odsouzený V. K. je občan České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu EU a odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Závažnost předmětné trestné činnosti spočívá v tom, že se obviněný v časovém úseku tří měsíců dopustil krádeže ve třech případech a v jednom případě pokusu o krádež, přičemž jeho jednáním byla poškozeným společnostem způsobena škoda nikoli malá, a to ve výši 991,99 EUR. S tím proto koresponduje druh i výměra uloženého trestu odnětí svobody, který je zcela ve shodě s českou právní úpravou.

Protože jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení V. K. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky, Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. 3. 2016JUDr. Stanislav Rizmanpředseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 3. 2016, sp. zn. 11 Tcu 23/2016, ECLI:CZ:NS:2016:11.TCU.23.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies