33 Cdo 1613/2016

28. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Václavem Dudou ve věci žalobce P. V., zastoupeného Mgr. Lindou Kasha, advokátkou se sídlem v Praze 1, Uhelný trh 414/9, proti žalované D. F., zastoupené Mgr. Michalem Šebánkem, advokátem se sídlem v Praze 5, Matoušova 515/12, o určení vlastnictví k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 35 C 507/2013, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. 10. 2015, č. j. 8 Co 1309/2015-471, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti v záhlaví uvedenému rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích podala žalovaná dovolání, které vzala podáním ze dne 16. 3. 2016 zpět.

Podle § 243c odst. 3 věty druhé občanského soudního řádu (dále „o. s. ř.“) vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Protože nastala situace předvídaná uvedeným ustanovením, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil.

Rozhodnutí o nákladech řízení nemusí být odůvodněno (§ 243f odst. 3 poslední věta o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.V Brně dne 28. dubna 2016JUDr. Václav Duda
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2016, sp. zn. 33 Cdo 1613/2016, ECLI:CZ:NS:2016:33.CDO.1613.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies