30 Cdo 756/2016

20. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243f odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem ve věci žalobců a) I. K., a b) S. K., obou zastoupených JUDr. Michalem Hruškou, advokátem se sídlem v Trutnově, Svatojánské náměstí 47, proti žalovanému V. K., o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 16 C 54//2012, o dovolání žalobců proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 18. listopadu 2014, č. j. 1 Co 112/2014-93, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 18. listopadu 2014, č. j. 1 Co 112/2014-93, potvrdil podle ustanovení § 219 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. března 2014, č. j. 16 C 54/2012-82, a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Proti usnesení odvolacího soudu podali žalobci dne 8. dubna 2015 dovolání, které však podáním ze dne 9. února 2016 vzali v celém rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 243c odst. 3 věta druhá o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014. S ohledem na uvedený procesní úkon dovolatelů, jímž vzali dovolání podané v této věci zpět, dovolací soud řízení s přihlédnutím k ustanovení § 243f odst. 2 o.s.ř. zastavil.

U výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení se odkazuje na ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 20. dubna 2016JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu
Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 4. 2016, sp. zn. 30 Cdo 756/2016, ECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.756.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies