22 Cdo 647/2016

29. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Michalem Králíkem, Ph.D., ve věci žalobce J. H., proti žalovaným: 1) J. B., 2) V. B. a 3) P. H., o nejasném, neúplném a neurčitém podání, vedené u Okresního soudu v Karviné – pobočka v Havířově pod sp. zn. 109 C 323/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. května 2015, č. j. 8 Co 186/2015-59, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.Odůvodnění:


Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. května 2015, č. j. 8 Co 186/2015-59, podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (viz čl. II. bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.) zastavil, neboť dne 4. 2. 2016 vzal žalobce dovolání zpět.

V souladu s § 243f odst. 3 větou druhou občanského soudního řádu rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení neobsahuje odůvodnění.Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.V Brně dne 29. března 2016


Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2016, sp. zn. 22 Cdo 647/2016, ECLI:CZ:NS:2016:22.CDO.647.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies