21 Cdo 98/2016

31. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 1
  • OSŘ - § 241a odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci žalobkyně České pojišťovny, a. s. se sídlem v Praze 1, Spálená č. 75/16, IČO 45272956, proti žalovanému S. K., zastoupenému JUDr. Petrem Adámkem, advokátem se sídlem v Praze 3 – Žižkov, Táboritská č. 1000/23, o nahrazení souhlasu s vydáním předmětu úschovy, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 12 C 119/2014, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 27. května 2015, č. j. 30 Co 181/2015-79, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 27. 5. 2015, č. j. 30 Co 181/2015-79, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (dovolatelka zpochybňuje skutková zjištění, na nichž odvolací soud založil svůj právní závěr o tom, že žalovaný vydržením nabyl vlastnické právo k předmětnému vozidlu; žalobkyně zpochybňuje správné hodnocení důkazů odvolacím soudem, nesouhlasí s tím, ke kterým důkazům odvolací soud přihlížel a jak provedené důkazy hodnotil, předestírá vlastní skutkové závěry, na nichž pak buduje své vlastní a od odvolacího soudu odlišné právní posouzení věci, a kromě toho namítá jiné vady řízení, které spatřuje v nesprávném postupu soudu při provádění dokazování), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. března 2016


JUDr. Mojmír Putna

předseda senátuChcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2016, sp. zn. 21 Cdo 98/2016, ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO.98.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies