20 Cdo 459/2016

22. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 238 odst. 1 písm. c)

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze, Orlická 4/2020, identifikační číslo osoby 41197518, proti povinnému J. S., zastoupenému JUDr. Martinem Krumichem, advokátem se sídlem v Kolíně, Politických vězňů 427/19, pro 7 000 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Tomáše Pospíchala, Exekutorský úřad Nymburk pod sp. zn. 070 EX 4718/11, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. 5. 2015, č. j. 26 Co 220/2015-28, takto:


Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:


Krajský soud v Praze usnesením ze dne 29. 5. 2015, č. j. 26 Co 220/2015-28, potvrdil usnesení Okresního soudu v Kolíně ze dne 30. 9. 2011, č. j. 38 EXE 2605/2011-9, jímž nařídil podle výkazu nedoplatků VZP ČR ÚP Kolín ze dne 17. 1. 2008, č. 2340800066, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 7 000 Kč s příslušenstvím exekuci na majetek povinného a provedením exekuce pověřil Mgr. Tomáše Pospíchala, Exekutorský úřad Nymburk.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, dále jen „o. s. ř.“ (srov. čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., resp. čl. II, bod 1 zákona č. 404/2012 Sb.).

Pak je namístě úsudek, že dovolání není přípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.].

Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolání odmítl.

Ostatně musel by tak učinit i z jiných důvodů; dovolatel totiž jakkoli nevymezil důvody, proč by dovolání mělo být ve smyslu ustanovení § 237 o. s. ř. přípustné, přičemž pouhé tvrzení, že „se závěry soudů obou stupňů nesouhlasí“, splnění tam formulovaných podmínek samozřejmě nepředstavuje.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. března 2016


JUDr. Vladimír Kůrka

předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 3. 2016, sp. zn. 20 Cdo 459/2016, ECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.459.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies