21 Cdo 96/2016

29. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241
  • OSŘ - § 241b odst. 2
  • OSŘ - § 104 odst. 2
  • OSŘ - § 241b odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Romanem Fialou ve věci dědictví po R. P., zemřelém dne 12. listopadu 2008, za účasti 1) J. B., zastoupené JUDr. Renatou Kadlubcovou, advokátkou se sídlem v Českém Těšíně, Hradišťská č. 119, a 2) H. P., zastoupené JUDr. Tomášem Chlebikem, advokátem se sídlem v Karviné, Karola Śliwky č. 621/5, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 36 D 1622/2008, o dovolání H. P. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. prosince 2013, č. j. 10 Co 658/2013-130, takto:


I. Řízení o dovolání H. P. se zastavuje.
II. H. P. je povinna zaplatit J. B. na náhradě nákladů dovolacího řízení 2.800 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Renaty Kadlubcové, advokátky se sídlem v Českém Těšíně, Hradišťská č. 119.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání H. P. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19.12.2013, č.j. 10 Co 658/2013-130, zastavil podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád [ve znění účinném do 31.12.2013 (dále jen „o.s.ř.“), neboť řízení o dědictví bylo zahájeno v době do 31.12.2013 (srov. Čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony)], neboť H. P. nebyla při podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu zastoupena advokátem, dovolání nebylo sepsáno advokátem, ani nebylo zjištěno, že by dovolatelka měla právnické vzdělání, a protože zástupce ustanovený dovolatelce pro dovolací řízení z řad advokátů, JUDr. Tomáš Chlebik, ve lhůtě podle ustanovení § 241b odst. 3 o.s.ř. sám dovolání proti usnesení odvolacího soudu nesepsal, dovolatelkou dříve podané dovolání nenahradil (nedoplnil) svým podáním, a ani nesdělil, že by se s již učiněným dovoláním ztotožnil; podmínka povinného zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení ve smyslu ustanovení § 241 o.s.ř. tudíž nebyla splněna.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. března 2016
JUDr. Roman Fiala
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2016, sp. zn. 21 Cdo 96/2016, ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO.96.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies