28 Cdo 2564/2015

13. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243f odst. 3
  • OSŘ - § 243c odst. 1
  • OSŘ - § 238 odst. 1 písm. d)

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Petra Krause v právní věci žalobce A. O., B.-B., zastoupeného Mgr. Zdeňkem Rumplíkem, advokátem se sídlem ve Slavičíně, Osvobození 51, za účasti 1) Mototechny, státního podniku „v likvidaci“, se sídlem v Praze 5, Bavorská 856, IČ 000 09 334, zastoupeného JUDr. Jiřinou Lužovou, advokátkou se sídlem v Praze 1 - Starém Městě, Dušní 22, a 2) České republiky - Státního pozemkového úřadu se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, IČ 013 12 774, o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 26 C 447/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. ledna 2015, č. j. 18 Co 181/2014-312, takto:


I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :


Krajský soud v Brně usnesením ze dne 23. 1. 2015, č. j. 18 Co 181/2014-312, změnil rozsudek Okresního soudu ve Zlíně ze dne 29. 1. 2014, č. j. 26 C 447/2009-290, v odvoláním napadeném výroku IV. (jímž žalobci byla uložena povinnost nahradit České republice - Okresnímu soudu ve Zlíně náklady řízení ve výši 75.283,- Kč) tak, že žalobce je povinen nahradit České republice - na účet Okresního soudu ve Zlíně náklady řízení ve výši 37.642,- Kč do 15 dnů od právní moci tohoto usnesení (výrok I.); dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II.).

Usnesení odvolacího soudu napadl žalobce dovoláním, které podle svého obsahu směřuje proti výroku I., jímž byl rozsudek soudu prvního stupně o nákladech státu změněn.

Nejvyšší soud jako soud dovolací postupoval v dovolacím řízení podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. článek II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, pozdějších předpisů, a některé další zákony - dále jen „o. s. ř.“), a dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť není přípustné, protože směřuje proti výroku usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč ve věci, v níž nejde o vztah ze spotřebitelské smlouvy, o vztah pracovněprávní ani o věc uvedenou v ustanovení § 120 odst. 2 o. s. ř. [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.].

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 13. dubna 2016


JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 4. 2016, sp. zn. 28 Cdo 2564/2015, ECLI:CZ:NS:2016:28.CDO.2564.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies