25 Nd 65/2016

30. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 12 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra ve věci řízení o pozůstalosti po zůstaviteli B. V., zemřelém 21. 12. 2015, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 24 D 1385/2015, o návrhu B. V., na přikázání věci Okresnímu soudu v Třebíči z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 24 D 1385/2015, se přikazuje podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. Okresnímu soudu v Třebíči.


Usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).Přikázáním věci jinému soudu došlo bez dalšího i k zániku pověření dosavadního soudního komisaře, jehož odměna se vypořádá až v odměně posledního soudního komisaře, jenž bude ve věci činný. Soud, jemuž byla věc přikázána, pověří usnesením nového soudního komisaře podle ustanovení § 101 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (srov. Svoboda, K. a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 192).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.V Brně dne 30. března 2016

JUDr. Petr Vojtek


předseda senátuChcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2016, sp. zn. 25 Nd 65/2016, ECLI:CZ:NS:2016:25.ND.65.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies