21 Nd 111/2016

27. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 1
  • OSŘ - § 11 odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. v exekuční věci oprávněné O2 Czech Republic a.s., se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou č. 266/2, IČO 601 93 336, proti povinnému D. R., pro 3.341,72 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha - západ pod sp. zn. 206 EXE 5924/2016, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu Praha - západ pod sp. zn. 206 EXE 5924/2016, projedná a rozhodne Okresní soud Praha - západ.

Odůvodnění:


Soudní exekutorka Mgr. Lenka Černošková podala u Okresního soudu Praha - západ žádost o pověření a nařízení exekuce společně s návrhem oprávněné ze dne 16.2.2016 na nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné v celkové výši 3.341,72 Kč s příslušenstvím, a to na základě pravomocného a vykonatelného příkazu Českého telekomunikačního úřadu, odboru pro východočeskou oblast, č. j. ČTÚ-23 183/2013-636/III., vyř. – HoM, ze dne 5.2.2015.

Okresní soud Praha - západ usnesením ze dne 2.3.2016, č.j. 206 EXE 5924/2016 - 10, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř., protože nelze zjistit podmínky místní příslušnosti, neboť povinný není zapsán v centrální evidenci obyvatel ČR a soudu není znám ani žádný majetek povinného.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem Praha - západ (§ 105 odst. 2 o.s.ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud Praha - západ, v jehož obvodu byl povinný naposledy hlášen k pobytu na území České republiky a u něhož bylo řízení zahájeno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. dubna 2016JUDr. Zdeněk Novotný

předseda senátu
Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2016, sp. zn. 21 Nd 111/2016, ECLI:CZ:NS:2016:21.ND.111.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies