29 NSCR 71/2016

26. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací), Insolvenční, Insolvenční (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 104 odst. 2
  • OSŘ - § 241b odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Zavázalem v insolvenční věci dlužníka Zdeňka Pavelka, narozeného 12. listopadu 1973, bytem v Opavě, Lidická 286/20, PSČ 746 01, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 33 INS 21814/2014, o neschválení oddlužení, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. října 2015, č. j. KSOS 33 INS 21814/2014, 2 VSOL 910/2015-B-18, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í:


Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 21. července 2015, č. j. KSOS 33 INS 21814/2014-B-13, jímž Krajský soud v Ostravě (dále jen „insolvenční soud“) neschválil oddlužení dlužníka a na jeho majetek prohlásil konkurs.

Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání.

Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů − dále jen „o. s. ř.“), insolvenční soud jej usnesením ze dne 10. února 2016, č. j. KSOS 33 INS 21814/2014-B-22, doručeným dovolateli zvlášť dne 17. února 2016 (srov. doručenku u č. l. B-22), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení usnesení a současně ho poučil o následcích nečinnosti.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ve lhůtě určené ve výzvě insolvenčního soudu ani později; Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 26. dubna 2016
JUDr. Jiří Zavázal
předseda senátuChcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2016, sp. zn. 29 NSCR 71/2016, ECLI:CZ:NS:2016:29.NSCR.71.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies