30 Cdo 3686/2015

19. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 164

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem, v právní věci žalobce J. S., zastoupeného JUDr. Petrem Bokotejem, advokátem se sídlem v Praze 3, Táboritská 23, proti žalované Městské části Praha 8, se sídlem v Praze 8, Zenklova 8, IČ 00063797, zastoupené Mgr. Tomášem Pavlokem, advokátem se sídlem v Praze 9, Pod Pekárnami 245/10, o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 34 C 222/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 15. října 2013, č. j. 1 Co 121/2013-258, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. února 2016, č.j. 30 Cdo 3686/2015-310, se v záhlaví opravuje tak, že žalobce je zastoupen JUDr. Petrem Bokotejem, advokátem sídlem v Praze 3, Táboritská 23, namísto původně chybně uvedeného JUDr. Davida Kojzara, advokáta se sídlem v Praze 8, Sokolovská 87/95.


O d ů v o d n ě n í :V písemném vyhotovení usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. února 2016, č. j. 30 Cdo 3686/2015-310, došlo ke zřejmé nesprávnosti spočívající v neodpovídajícím označení zástupce žalobce. Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 164 o.s.ř. za použití § 243b o.s.ř., vydal proto opravné usnesení, jímž tuto zřejmou nesprávnost shora uvedeným způsobem opravil. Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 19. dubna 2016

JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 4. 2016, sp. zn. 30 Cdo 3686/2015, ECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.3686.2015.3, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies