30 Cdo 2062/2015

14. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243b
  • OSŘ - § 164

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem v právní věci žalobce I. R. zastoupeného advokátem Mgr. Vladislavem Jirkou, Ph. D., se sídlem v Praze 5, Bucharova 1314/8, proti žalované České televizi, IČO: 00027383, se sídlem v Praze 4 - Kavčí hory, Na hřebenech II 1132/4, o ochranu osobnosti, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 16 C 65/2014, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. února 2015, č.j. 22 Co 10/2015-114, takto:

Odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. září 2015, č.j. 30 Cdo 2062/2015-172 se opravuje tak, že na jeho třetí straně se text „Žalobce se k podanému dovolání nevyjádřil“, se nahrazuje větou „“Žalobce se k podanému dovolání vyjádřil podáním ze dne 18. května 2015“.


O d ů v o d n ě n í :


V citovaném usnesení bylo nesprávně uvedeno, že „Žalobce se k podanému dovolání nevyjádřil“. Jelikož se jedná o nesprávnost, když k dovolání vyjádření podáno bylo, byla tato zřejmá nesprávnost postupem podle § 243b a 164 o.s.ř. opravena.Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 14. března 2016
JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 3. 2016, sp. zn. 30 Cdo 2062/2015, ECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.2062.2015.3, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies