22 Nd 104/2016

26. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 12 odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a Mgr. Davida Havlíka ve věci žalobkyně OKAY Holding a. s., se sídlem v Brně, Kšírova 676/259, IČO 26895145, zastoupené JUDr. Ivanem Pelclem, advokátem se sídlem v Brně, Zábrdovická 15/16a, proti žalované Autocentrum KREANS s. r. o., se sídlem Brně, Mečová 358/8, IČO 25409085, o zaplacení částky 67 752 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 12 C 394/2015, o návrhu žalobkyně na přikázání věci z důvodu vhodnostiMěstskému soudu v Brně, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 12 C 394/2015 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

Odůvodnění:


U Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 12 C 394/2015 je vedeno řízení o žalobě o zaplacení 67 752 Kč s příslušenstvím. Ke dni podání žaloby (5. 10. 2015) bylo sídlo žalované v obvodu tohoto soudu v Bohušovicích nad Ohří. Podle zápisu v obchodním rejstříku má žalovaná od 15. 10. 2015 sídlo v Brně, tj. v obvodu Městského soudu v Brně.

Žalobkyně navrhla přikázání této věci Městskému soudu v Brně z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu („o. s. ř.“). Návrh odůvodnila tím, že v obvodu Okresního soudu v Litoměřicích, který je soudem příslušným k projednání této věci, nemá již žalovaná sídlo. Obě účastnice mají sídlo v obvodu Městského soudu v Brně, tedy místně spadají do působnosti tohoto soudu. Důvody pro přikázání věci uvedenému soudu jsou i ekonomické, neboť dojíždění účastnic i zástupce žalobkyně k Okresnímu soudu v Litoměřicích by bylo pro obě strany finančně i časově náročné.

Žalovaná s přikázáním věci Městskému soudu v Brně nesouhlasí, neboť příslušnost soudu byla založena podáním žaloby u soudu místně příslušného – v obvodu Okresního soudu v Litoměřicích.

Nejvyšší soud rozhodl o návrhu na delegaci jako soud, který je nejblíže společně nadřízený Okresnímu soudu v Litoměřicích a Městskému soudu v Brně (§ 12 odst. 3 o. s. ř.).

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. v platném znění věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

K delegaci vhodné podle § 12 odst. 2 o. s. ř. lze přistoupit pouze v ojedinělých případech, neboť se jedná o výjimku z ústavně zaručené zásady, že nikdo nemůže být odňat svému zákonnému soudci. Důvody vhodnosti v dané věci Nejvyšší soud spatřuje v tom, že v současné době obě účastnice i zástupce žalobkyně mají sídla v obvodu Městského soudu v Brně. Ten je pro ně lépe dostupný a jsou zde dány i důvody ekonomické, neboť dojíždění k místně příslušnému soudu by bylo pro účastnice a zástupce žalobkyně rovněž finančně i časově náročné.

Nejvyšší soud, z uvedených důvodů návrhu žalobce vyhověl a věc přikázal podle § 12 odst. 2 o. s. ř. k projednání a rozhodnutí věci Městskému soudu v Brně.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. dubna 2016JUDr. Jiří Spáčil, CSc.

předseda senátu
Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2016, sp. zn. 22 Nd 104/2016, ECLI:CZ:NS:2016:22.ND.104.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies