29 ICdo 58/2015

28. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací), Insolvenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v právní věci žalobce obce Nová Pec, se sídlem v Nové Peci, Nové Chalupy 43, PSČ 384 62, identifikační číslo osoby 00250619, zastoupeného JUDr. Tomášem Samkem, advokátem, se sídlem v Příbrami, Pražská 140, PSČ 261 01, proti žalovanému Mgr. Pavlu Ubrovi, se sídlem v Praze 1, Senovážné náměstí 977/24, PSČ 110 00, jako insolvenčnímu správci dlužníka LEVITA s. r. o., o vyloučení nemovitých věcí z majetkové podstaty dlužníka, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 36 ICm 1217/2011, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka LEVITA s. r. o., se sídlem v Pyšelech - Zaječicích 72, PSČ 251 67, identifikační číslo osoby 26403994, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 36 INS 12899/2010, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 2. dubna 2015, č. j. 36 ICm 1217/2011, 101 VSPH 5/2012-100 (KSPH 36 INS 12899/2010), takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.O d ů v o d n ě n í :


Žalovaný podal dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze, které posléze, podáním datovaným 1. dubna 2016, došlým Nejvyššímu soudu téhož dne, vzal v plném rozsahu zpět.

Předseda senátu Nejvyššího soudu tudíž na základě tohoto dispozitivního úkonu zastavil dovolací řízení dle § 243c odst. 3 věty druhé, ve spojení s § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“).

Výrok o nákladech dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 poslední věta o. s. ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně 28. dubna 2016
JUDr. Zdeněk K r č m á ř
předseda senátuChcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2016, sp. zn. 29 ICdo 58/2015, ECLI:CZ:NS:2016:29.ICDO.58.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies