29 NSCR 77/2016

27. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací), Insolvenční, Insolvenční (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Gemmelem v insolvenční věci dlužníka Nové byty Ostrava s. r. o., se sídlem v Ostravě - Moravské Ostravě, Masná 1493/8, PSČ 702 00, identifikační číslo osoby 27 77 82 23, zastoupeného Mgr. Janem Kubicou, advokátem, se sídlem v Ostravě, Nad Porubkou 2355, PSČ 708 00, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 31 INS 9912/2013, o vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli, o dovolání zajištěného věřitele GOKR s. r. o., se sídlem v Brně, Sukova 49/4, PSČ 602 00, identifikační číslo osoby 03 09 46 77, zastoupeného Mgr. Martinem Žižkou, advokátem, se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 110 00, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24. listopadu 2015, č. j. KSOS 31 INS 9912/2013, 2 VSOL 1127/2014-B-44, takto:
Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


Proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Olomouci podal zajištěný věřitel GOKR s. r. o. dovolání, které následně podáním došlým Nejvyššímu soudu dne 12. dubna 2016 vzal v celém rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, zastavil.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a zajištěnému věřiteli se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 27. dubna 2016JUDr. Petr Gemmel


předseda senátu

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2016, sp. zn. 29 NSCR 77/2016, ECLI:CZ:NS:2016:29.NSCR.77.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies