29 NSCR 76/2016

27. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací), Insolvenční, Insolvenční (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Gemmelem v insolvenční věci dlužnice Jany Hrudičkové, narozené 30. října 1982, bytem v Klatovech, Vídeňská 32, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 56 INS 6617/2012, o zrušení schváleného oddlužení, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. prosince 2015, č. j. KSPL 56 INS 6617/2012, 1 VSPH 2103/2015-B-57, takto:
Dovolací řízení se zastavuje.
O d ů v o d n ě n í :


Vrchní soud v Praze k odvolání dlužnice usnesením ze dne 10. prosince 2015, č. j. KSPL 56 INS 6617/2012, 1 VSPH 2103/2015-B-57, potvrdil usnesení ze dne 25. září 2015, č. j. KSPL 56 INS 6617/2012-B-40, ve výrocích, jimiž Krajský soud v Plzni (dále jen „insolvenční soud“) zrušil schválené oddlužení dlužnice a na její majetek prohlásil konkurs.

Proti usnesení odvolacího soudu podala dlužnice dovolání, namítajíc, že nemá žádný majetek a je samoživitelka.

Jelikož při podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu – dále jen „o. s. ř.“), insolvenční soud ji usnesením ze dne 3. března 2016, č. j. KSPL 56 INS 6617/2012-B-61, vyzval, aby si ve stanovené lhůtě „zvolila pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání“; současně ji poučil o následcích nečinnosti, jakož i o tom, že může požádat o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka neodstranila ve lhůtě určené insolvenčním soudem, ani později; Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

S přihlédnutím k době vydání napadeného rozhodnutí je pro dovolací řízení rozhodný občanský soudní řád ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2014, sen. zn. 29 NSČR 45/2014, uveřejněné pod číslem 80/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 27. dubna 2016


JUDr. Petr G e m m e l
předseda senátuZdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2016, sp. zn. 29 NSCR 76/2016, ECLI:CZ:NS:2016:29.NSCR.76.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies