20 Cdo 1577/2016

27. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 238 odst. 1 písm. c)

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Aleše Zezuly a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Bohemia Faktoring, s. r. o., se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, identifikační číslo osoby 27242617, zastoupené JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, proti povinnému K. M., zastoupenému JUDr. Janem Starým, advokátem se sídlem v Písku, U Vodárny 1506, pro 13 832,01 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Písku pod sp. zn. 19 EXE 315/2014, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. července 2015, č. j. 22 Co 1245/2015-48, takto:


Dovolání se odmítá.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :


Dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. 7. 2015, č. j. 22 Co 1245/2015-48, který změnil usnesení Okresního soudu v Písku ze dne 7. 4. 2015, č. j. 19 EXE 315/2014-36, tak, že exekuce vedená na majetek povinného se nezastavuje, není přípustné podle § 238 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014, dále jen „o. s. ř.“(srov. část první, čl. II., bod 2. přechodných ustanovení zákona č. 293/2013 Sb.), neboť napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč (plnění představuje rovněž ve fázi zastavení exekuce shora uvedená výše vymáhané pohledávky oprávněné, k jejímuž příslušenství se nepřihlíží - srov. dále např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. října 2015, sp. zn. 26 Cdo 4236/2015, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. října 2013, sp. zn. 20 Cdo 1977/2013, proti němuž podaná ústavní stížnost byla odmítnuta usnesením Ústavního soudu ze dne 27. února 2014, sp. zn. III. ÚS 346/14).

Nejvyšší soud proto dovolání povinného podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. dubna 2016


JUDr. Vladimír Kůrka
předseda senátuChcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2016, sp. zn. 20 Cdo 1577/2016, ECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.1577.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies