25 Cdo 693/2016

27. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 237 odst. 2 písm. a)

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobkyně A. D., proti žalovaným 1) D. L., 2) D. L. ml., 3) L. L., a 4) J. V., o 50 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 5 C 1585/2002, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 4. 1. 2012, č. j. 44 Co 265/2010-295, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:


Okresní soud v Břeclavi rozsudkem ze dne 21. 5. 2009, č. j. 5 C 1585/2002-243, zamítl žalobu na zaplacení 50 000 Kč a rozhodl o náhradě nákladů řízení.K odvolání žalobkyně Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 4. 1. 2012, č. j. 44 Co 265/2010-295, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně dovolání, v němž navrhla, aby Nejvyšší soud rozsudky soudu okresního a krajského zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) posoudil dovolání – v souladu s čl. II. bodem 7 zákona č. 404/2015 Sb. – podle ustanovení občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2012 a shledal, že směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není dovolání přípustné.

Podle § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř. není dovolání podle odst. 1 (§ 237 o. s. ř.) přípustné ve věcech, v nichž dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč a v obchodních věcech 100 000 Kč; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží.

Dovolání žalobkyně směřuje proti rozsudku odvolacího soudu, jímž byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně o zamítnutí žaloby, kterou se dovolatelka domáhala zaplacení částky 50 000 Kč. Přípustnost dovolání proti výroku, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč je vyloučena ustanovením § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř.

Protože dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný, Nejvyšší soud dovolání žalobkyně odmítl podle § 243c odst. 2 o. s. ř.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. vzhledem k tomu, že žalobkyně nemá na náhradu nákladů dovolacího řízení právo a žalovaným žádné náklady v souvislosti s dovolacím řízením nevznikly

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.




V Brně dne 27. dubna 2016



JUDr. Marta Škárová
předsedkyně senátu













Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2016, sp. zn. 25 Cdo 693/2016, ECLI:CZ:NS:2016:25.CDO.693.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies