20 Cdo 1318/2016

19. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné TONSTAV-SERVICE s. r. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, identifikační číslo osoby 63907887, zastoupené JUDr. Kateřinou Soukupovou, advokátkou se sídlem v Českých Budějovicích, U Malše 128/8, proti povinnému Ing. M. K., zastoupenému Mgr. Petrem Šimkem, advokátem se sídlem v Bohumíně, Studentská 1225, pro 149 995 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 48 Nc 828/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 10. 2015, č. j. 9 Co 899/2015-32, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


Krajský soud v Ostravě v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 1. 7. 2015, č. j. 48 Nc 828/2008-13, kterým Okresní soud v Karviné zamítl návrh povinného na zastavení exekuce.

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný dne 20. 1. 2016 dovolání, které následně podáním ze dne 11. 3. 2016 (č. l. 66) vzal zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. dubna 2016


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 4. 2016, sp. zn. 20 Cdo 1318/2016, ECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.1318.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies