20 Cdo 663/2016

01. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 1
  • OSŘ - § 241a odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněného Ing. M. P., proti povinným 1) Ing. K. Ž., zastoupenému JUDr. Milošem Macků, advokátem se sídlem v Blansku, Mahenova č. 13, a 2) Ing. R. M., zastoupenému JUDr. Petrem Procházkou, advokátem se sídlem v Brně, nám. Svobody č. 12, pro 4 295 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 9 Nc 3005/2007, o dovolání povinného 2) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. června 2015, sp. zn. 12 Co 196/2012, takto:


Dovolání povinného 2) se odmítá.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného 2) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. června 2015, sp. zn. 12 Co 196/2012, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, odmítl, neboť v něm byly uplatněny jiné dovolací důvody, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (podstatou námitek dovolatele je jeho nesouhlas se skutkovými závěry odvolacího soudu, když napadá odvolacím soudem provedené dokazování a jeho hodnocení), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. 4. 2016JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu
Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 4. 2016, sp. zn. 20 Cdo 663/2016, ECLI:CZ:NS:2016:20.CDO.663.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies