26 Cdo 601/2016

06. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou ve věci žalobce Těšínského automotoklubu, se sídlem v Českém Těšíně, Frýdecká 1181/10a, IČO 45215791, zastoupeného JUDr. Janou Fuskovou, advokátkou se sídlem v Karviné
– Fryštát, Fryštátská 64/9, proti žalovanému R. M., o zaplacení částky 101 449,80 Kč s příslušenstvím, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne
31. července 2013, č. j. 15 Co 713/2013-47 takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :


Proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 7. 2013, č. j. 15 Co 713/2013-47 uplatnil žalobce dovolání, které vzal podáním ze dne 27. 1. 2016 zcela zpět.

Podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Z citovaného ustanovení vyplývá, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, proto Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil.

Bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. dubna 2016JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátuChcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 4. 2016, sp. zn. 26 Cdo 601/2016, ECLI:CZ:NS:2016:26.CDO.601.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies