25 Cdo 1096/2016

13. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Martou Škárovou v právní věci žalobce Dr. S. Ch., zastoupeného Mgr. Davidem Hejzlarem, advokátem se sídlem v Liberci, 1. máje 97/25, proti žalovanému Sportovnímu areálu Harrachov, se sídlem v Harrachově 225, IČO: 474 68 149, zastoupenému JUDr. Karlem Poupětem, advokátem se sídlem v Praze 6, Zátopkova 100/2, za účasti vedlejšího účastníka na straně žalované České pojišťovny a.s., sídlem v Praze 1, Spálená 75/16, IČO: 452 72 956, o 15 359,27 EUR, vedené u Okresního soudu v Semilech pod sp. zn. 10 C 12/2014, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 10. 2015, č. j. 19 Co 324/2015-122, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 27. 10. 2015, č. j. 19 Co 324/2015-122, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Semilech ze dne 2. 6. 2015, č. j. 10 C 12/2014-80, a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce dovolání, které podáním ze dne 1. 2. 2016 vzal v celém rozsahu zpět.

Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu žalobce Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. dubna 2016JUDr. Marta Škárová

předsedkyně senátu
Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 4. 2016, sp. zn. 25 Cdo 1096/2016, ECLI:CZ:NS:2016:25.CDO.1096.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies