25 Cdo 584/2016

12. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3
  • OSŘ - § 241b odst. 2
  • OSŘ - § 104 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Martou Škárovou v právní věci žalobkyně Z. P., proti žalované MUDr. V. Š., zemřelé 22. 4. 2002, o 100 000 Kč vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 13 C 130/2015, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 6. 10. 2015, č. j. 12 Co 398/2015-10, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 6. 10. 2015, č. j. 12 Co 398/2015-10 potvrdil usnesení Okresního soudu v Děčíně ze dne 25. 5. 2015, č. j. 13 C 130/2015-4, jímž bylo zastaveno řízení, neboť žalovaná zemřela ještě předtím, než bylo řízení zahájeno podáním žaloby.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně dovolání, aniž byla zastoupena advokátem (§241 o. s. ř.).

Okresní soud v Děčíně usnesením ze dne 12. 1. 2016, č.j. 13 C 130/2015-1 vyzval žalobkyni, aby si pro dovolací řízení zvolila advokáta, jeho prostřednictvím podala řádné dovolání, a poučil ji o následcích nesplnění této výzvy. Dovolatelka však nedostatek dovolání, spočívající v absenci povinného zastoupení advokátem, ve lhůtě k tomu určené ani dosud neodstranila.

Absence povinného zastoupení dovolatele advokátem je nedostatkem podmínky řízení, jež se nepodařilo odstranit, Nejvyšší soud proto v souladu s ust. § 243c odst. 3, § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. dubna 2016


JUDr. Marta Škárová

předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 4. 2016, sp. zn. 25 Cdo 584/2016, ECLI:CZ:NS:2016:25.CDO.584.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies